Module /  Conversatiecursus Engels

Conversatiecursus Engels:  Wil je graag Engels spreken in een praktische context? In deze cursus leer je Engels spreken en begrijpen in alledaagse situaties.

English conversation course: Would you like to learn English in a practical context? 
In this short course, you’ll learn to speak and understand English in everyday situations. 

  • Розмовний курс англійської мови: 
  • Курс разговорного английского языка 
  • Cours de conversation en anglais. 
  • Curs de conversație în limba engleză. 
  • Kurs konwersacyjny po angielsku 
  • Curso de conversación en inglés

Cursussen

Inschrijven voor de modules die starten in september is mogelijk tot 1/3 van de lestijden aangeboden zijn. Inschrijven voor de B-modules die starten in de derde/vierde lesweek van januari kan mits voorkennis en na contact met de taalcoördinator.

Brochure