Module /  Project bestemming gids

In deze module toets je al je vergaarde kennis aan de praktijk.  Je gaat een paar keer op pad met andere gidsen en je bereid zelf enkele korte rondleidingen voor.  Tenslotte werk je één thematische wandeling volledig uit; dit in het Nederlands en in één andere taal.  

Inhoud

  • Je leert cliëntgericht werken.
  • Je krijgt de methodieken voor bronnenstudie onder de knie. 
  • Je kan een standpunt innemen over een actuele - vakgebonden- kwestie.  Je kan de problematiek uiteenzetten en met een open geest verschillende opties en meningen afwegen. 
  • Je werkt aan beeldvorming rond thema’s en bestemmingen: de belangrijkste karakteristieken van de bestemmingen en thema's situeren en in een ruimer perspectief plaatsen. 
  • Je bent een vlot en taalvaardig verteller. Je gidst niet enkel in het Nederlands maar ook in minstens één andere taal.  


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Toelatingsvoorwaarden

Basiscompetenties bezitten van de modules : 
-Markt en klant  
-Bronnengebruik historisch  
-Bronnengebruik cultuur 
-Bronnengebruik landschapslezen 
-Rondleiden in de praktijk
Slagen voor een niveaubepaling talen B1 ( of een gelijkwaardig diploma kunnen voorleggen)

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Project bestemmingen gidsen na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Het is momenteel niet mogelijk om voor deze cursus in te schrijven. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor meer informatie.