ICT-voor-leerkrachten

Aanbod in samenwerking met RTC

• start 30/09 Arduino

• start 30/09 Office basis

• start 16/11 ICT-communicatie

Aanbod in samenwerking met Fluxusacademie

• 26/09 en 21/11 Google Workspace (lkr BaO en SO: level 2)

• 27/09 of 24/04 Canva (Admin, Directies)

• 13/10 en 24/10 Teams (Admin en Directies)

• 29/09 of 16/11 Basis IT-vaardigheden in de klas (lkr BaO en SO: level 1)

• 14/10 en 20/01 Programmeren in basisonderwijs (Lkr SO)

• 24/10 Digidingen in de kleuterschool

• 10/11 of 05/05 Werken met Prowise-borden en software

• 01/12 en 28/03 Google Classroom

• 14/12 en 14/02 Programmeren in SO (Lkr SO)

• 03/05 Hoe zet ik digitale leermiddelen in om te differentiëren in de klas?

• 22/05 Hoe zet ik digitale leermiddelen in de kleuterklas in?

Office (basis) (Admin, Directies, lkr BaO en SO: level 1)

Office voor gevorderden (Admin, Directies, lkr BaO en SO: level 2)