Taxandria cvo

Volgens het decreet 'Volwassenenonderwijs' gelden volgende inschrijvingsgelden vanaf 1 januari 2015.

Inschrijvingsgeld

Informaticatoepassingen

 20 lestijden
 40  lestijden
 60  lestijden

€   30,00
€   60,00
€   90,00

Talen  60  lestijden
120 lestijden
€   90,00
€ 180,00
Beroepsopleidingen  40  lestijden €   60,00
   60  lestijden €   90,00
   80  lestijden € 120,00
NT2

80  lestijden

120 of 180 lestijden

€  48.00

€   72,00

Inschrijvingsgeld met beperkte vrijstelling

Informaticatoepassingen  60  lestijden €   18,00
Talen 120 lestijden €   36,00
Beroepsopleidingen  40  lestijden €   12,00
   60  lestijden €   18,00
   80  lestijden €   24,00
NT2 120 of 180 lestijden €   36,00

De betaling gebeurt met cash geld, via Bancontact of met opleidingscheques op één van de secretariaten.

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot