Taxandria cvo

Campus Boomgaard (uitgezonderd NT2)

van 07/01/2019

van maandag t/m vrijdag: 09:00u tot 12:00u en
van 13:30u tot 21:00u

vrijdag van 9:00u tot 12:00u

 Campus Begijnenstraat (enkel NT2

vanaf 07/01/2019

van maandag tot donderdag van 9:00u tot 12:00u van 13:30u tot 21:00u

vrijdag van 9:00u tot 12:00u en van 13:30u tot 16:30u

Respecteert Taxandria cvo Turnhout de wet op de privacy bij mijn inschrijving?

We lezen je gegevens in met een ID-lezer.  Taxandria cvo Turnhout respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Volgende gegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

 

Op 1 september fusioneert cvo Taxandria met cvo Horito en cvo Kempen tot